Borkowska, M. „Uwagi O niektórych Apektach Biografii Magdaleny Mortęskiej”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 81-107, doi:10.52204/np.2017.127.81-107.