Godek, A. E. „Śpiewy pseudochorałowe W XVIII-Wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 109-60, doi:10.52204/np.2017.127.109-160.