Szymborski, W. „Pamięć O św. Jadwidze W Uniwersytecie Jagiellońskim”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 161-84, doi:10.52204/np.2017.127.161-184.