Paszyński, Wojciech. „Polska Jako "Antemurale" I "Ojczyzna Świętych". Motyw Przedmurza W «Nowych Atenach» księdza Chmielowskiego”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 185-99, doi:10.52204/np.2017.127.185-199.