Bartko-Malinowska, A. „O nieistniejących kościołach Zamojskich”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 201-19, doi:10.52204/np.2017.127.201-219.