Cieślak, S. „Ks. Arcybiskup Adam Kozłowiecki SJ W Obozie Koncentracyjnym W Dachau W 1972 Roku”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 221-40, doi:10.52204/np.2017.127.221-240.