Szmerek, A. „Św. Józef Kalasancjusz I początki Zakonu szkół pobożnych - Obchody Jubileuszowe”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 257-66, doi:10.52204/np.2017.127.257-266.