Kosman, M. „T. Kempa, Konflikty Wyznaniowe W Wilnie Od początku Reformacji Do końca XVII Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 301-7, doi:10.52204/np.2017.127.301-307.