Kosman, Marceli. „Recenzja: Krzysztof R. Prokop, Biskupi Ordynariusze Diecezji Na Ziemiach Litewskich I białoruskich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I Wojny Światowej). Wilno-Żmudź-Inflanty-Smoleński-Mohylów-Mińsk-Wigry-Sejny (Augustów)-Janów Podlaski, Warszawa-Drohiczyn 2015”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 309-14, doi:10.52204/np.2017.127.309-314.