Kosman, M. „Krzysztof R. Prokop, Biskup Ordynariusze Diecezji Na Ziemiach Litewskich I białoruskich Dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów (do czasów I Wojny światowej). Wilno-Żmudź-Inflanty-Smoleński-Mohylów- Miński-Wigry-Sejny (Augustów) - Janów Podlaski”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 309-14, doi:10.52204/np.2017.127.309-314.