Rotter, Lucyna. „Architektura, wystrój I Symbolika klasztorów kapucyńskich Na przykładzie Klasztoru krośnieńskiego”. Nasza Przeszłość, t. 126, grudzień 2016, s. 233-49, doi:10.52204/np.2016.126.233-249.