Zubrowski, P. „Cerkwie prawosławne Kielc W Polityce władz Centralnych I samorządowych II Rzeczypospolitej”. Nasza Przeszłość, t. 126, grudzień 2016, s. 377-02, doi:10.52204/np.2016.126.377-402.