Muraszko, Michał. „Początki kościoła Pod Wezwaniem św. Wawrzyńca W Gnieźnie”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 25-30, doi:10.52204/np.2013.120.25-30.