Kazusek, Szymon. „Inwentarz dóbr Konwentu Zwierzynieckiego W Roku Pańskim 1722 Spisany”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 97-155, doi:10.52204/np.2013.120.97-155.