Zelionka, Alfons-Eugen. „Z dziejów chrześcijaństwa W Mołdawii I Na Bukowinie Do XX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 185-22, doi:10.52204/np.2013.120.185-222.