Sędłak, Marlena. „Nota O życiu O. Józefa Markiewicza SI (1865-1908)”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 223-45, doi:10.52204/np.2013.120.223-245.