Kosman, M. „ 376”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 247-53, doi:10.52204/np.2013.120.247-253.