Kosman, M. „ 396”. Nasza Przeszłość, t. 120, grudzień 2013, s. 261-4, doi:10.52204/np.2013.120.261-264.