Trajdos, Tadeusz M. „Najstarsze Fundacje Dla kanoników Regularnych Od Pokuty W Diecezji wileńskiej”. Nasza Przeszłość, t. 119, czerwiec 2013, s. 21-65, doi:10.52204/np.2013.119.21-65.