Fokciński, H. „Ustanawianie biskupów W Polsce W Pierwszej połowie XV Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 119, czerwiec 2013, s. 371-80, doi:10.52204/np.2013.119.371-380.