Jędrychowska, B. „Eugeniusz Niebelski, «Tunka. Syberyjskie Losy księży zesłańców 1863 roku», Wrocław 2011, Ss. 394”. Nasza Przeszłość, t. 119, czerwiec 2013, s. 381-6, doi:10.52204/np.2013.119.381-386.