Jurkowski, Roman. „Duchowieństwo Ziemi Lubawskiej W Walce O Naukę Religii W języku Polskim Podczas Strajku Szkolnego W Latach 1906-1907”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 5-35, doi:10.52204/np.2012.118.5-35.