Dzwonkowski, R. „Jawna I Ukryta Hierarchia I Administracja Kościoła Katolickiego W ZSRS 1917-1991 (bez krajów bałtyckich)”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 38-64, doi:10.52204/np.2012.118.38-64.