Bober, S. „Losy Greckokatolickiej światyni W Diecezji Przemyskiej W PRL”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 157-69, doi:10.52204/np.2012.118.157-169.