Kawecki, R. „ 449”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 207-1, doi:10.52204/np.2012.118.207-217.