Kołpak, P. D. „Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej W Polsce Do końca średniowiecza W świetle Wezwań kościołów I Kaplic Publicznych, [w:] Kult świętych I Ideał świętości W średniowieczu, Red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, T. 11”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 219-25, doi:10.52204/np.2012.118.219-225.