Grzybowski, Michał Marian. „Troska biskupów płockich O Wychowanie I wykształcenie W Seminariach Od XVIII Do XIX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 57-61, doi:10.52204/np.2012.117.57-61.