Dygdała, Bogusław. „Sufragan chełmiński Seweryn Szczuka I Jego Fundacje Edukacyjne”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 28-48, doi:10.52204/np.2012.117.28-48.