Rozynkowski, W. „Starania Ksieni Magdaleny Mortęskiej O rozwój Szkolnictwa Katolickiego”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 137-56, doi:10.52204/np.2012.117.137-156.