Majewski, Dariusz. „Życie Codzienne kleryków W Seminarium Duchownym W Płocku W XVIII I Pierwszej połowie XIX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 63-76, doi:10.52204/np.2012.117.63-76.