Graczyk, W. „Fundacja Drugiego Seminarium Dla Diecezji płockiej W 1710 Roku I Jego Siedziby Od XVII Do XIX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 49-55, doi:10.52204/np.2012.117.49-55.