Puchowski, Kazimierz. „Kolegia Szlacheckie teatynów, pijarów I jezuitów a Reformy Deukacyjne W Rzeczypospolitej Obojga Narodów Doby Oświecenia”. Nasza Przeszłość, t. 117, czerwiec 2012, s. 301-13, doi:10.52204/np.2012.117.301-313.