Noszczak, Bartomiej. „«Nawrócony» Funkcjonariusz MBP: Historia Wacława Hajduka (1911-1977)”. Nasza Przeszłość, t. 115, grudzień 2011, s. 449-73, doi:10.52204/np.2011.115.449-473.