Cieślak, Stanisław. „Spotkanie archiwistów, Czyli Z myślą O przyszłości”. Nasza Przeszłość, t. 108, grudzień 2007, s. 405-7, doi:10.52204/np.2007.108.405-407.