Kaczmarek, Krzysztof. „Recenzja: W. Koszewierski, „Dominikanie klasztorów Ruskich połowa XV-XVI wiek", Lublin 2006”. Nasza Przeszłość, t. 109, czerwiec 2008, s. 339-51, doi:10.52204/np.2008.109.339-351.