Cieślak, Stanisław. „Spotkanie historyków Kościoła W Legnicy (27-28 III 2008 r.)”. Nasza Przeszłość, t. 109, czerwiec 2008, s. 335-8, doi:10.52204/np.2008.109.335-338.