Niebelski, E. „Szwermicki, Szwernicki Czy może Szwirmicki? Przyczynek Do Biografii Ksiedza-zesłańca, Proboszcza W Irkucku W XIX Wieku”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 113-22, doi:10.52204/np.2022.137.113-122.