Lenczewski, Olgierd. „Polonica W Registrum Equitum Sancti Sepulchri (1561-1848)”. Nasza Przeszłość, t. 138, grudzień 2022, s. 145-67, doi:10.52204/np.2022.138.145-167.