Cieślak SJ, S. „ 20-22 IV 2022 R”. Nasza Przeszłość, t. 137, czerwiec 2022, s. 219-2, doi:10.52204/np.2022.137.219-229.