Cieślak, S. „Spotkanie księży profesorów I wykładowców Historii Kościoła, Warszawa 20.IV-21.IV 2017”. Nasza Przeszłość, t. 127, czerwiec 2017, s. 331-9, doi:10.52204/np.2017.127.331- 339.