Kopiec, Jan. „Dziękczynienie Za świadczone Dobro: Kraków, kościół Pw. Nawrócenia św. Pawła, 22 X 2016 – 70-Lecie «Naszej Przeszłości»”. Nasza Przeszłość, t. 126, grudzień 2016, s. 447-9, doi:10.52204/np.2016.126.447-449.