Nabożny, M. „ 12-13 Kwietnia 2012 R”. Nasza Przeszłość, t. 119, czerwiec 2013, s. 387-9, doi:10.52204/np.2013.119.387-389.