Kałamarz, Wojciech. „Wspomnienia: Szkice Do Portretu Hieronima Feichta, Opr. W. Kałamarz, Kraków 2012”. Nasza Przeszłość, t. 118, grudzień 2012, s. 251-5, doi:10.52204/np.2012.118.251-255.