Białkowski, M. „Prace Komisji Soborowej/Komisji Do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II Episkopatu Polski (1959–1977).: Wstęp Do Historii Recepcji Soboru W Polsce”. Nasza Przeszłość, t. 138, grudzień 2022, s. 281-14, doi:10.52204/np.2022.138.281-314.