Chat, Izabela. „Stan Badań Nad Klasztorem kanoników Regularnych Z Mstowa”. Nasza Przeszłość, t. 124, grudzień 2015, s. 39-56, doi:10.52204/np.2015.124.39-56.