Paszyński, W. „Ksiądz Benedykt Chmielowski - życie I dzieło Diogenesa Firlejowskiego”. Nasza Przeszłość, t. 124, grudzień 2015, s. 105-36, doi:10.52204/np.2015.124.105-136.