Żurek, Waldemar W. „Wizytacja kościoła Parafialnego W Kosowie Z 1844 Roku”. Nasza Przeszłość, t. 124, grudzień 2015, s. 137-64, doi:10.52204/np.2015.124.137-164.