Kosman, M. „Najnowszy Obraz Chrystianizacji Litwy: Widziane Znad Wilii”. Nasza Przeszłość, t. 124, grudzień 2015, s. 245-64, doi:10.52204/np.2015.124.245-264.