Kawecki, Roman. „Recenzja: Piotr Mazur, Poczet biskupów chełmskich obrządku łacińskiego, Chełm 2012”. Nasza Przeszłość, t. 123, czerwiec 2015, s. 303-8, doi:10.52204/np.2015.123.303-308.