Matog, P. „Historia organów W Najstarszych Polskich Klasztorach sióstr Klarysek”. Nasza Przeszłość, t. 122, grudzień 2014, s. 33-66, doi:10.52204/np.2014.122.33-66.