Kosman, M. „ 615”. Nasza Przeszłość, t. 122, grudzień 2014, s. 205-10, doi:10.52204/np.2014.122.205-210.